Aktualności

Pulvinar et turpis arcu mauris vestibulum adipiscing nunc aliquam enim a commodo, nibh scelerisque risus facilisis sit sed libero nisl quisque pretium, et mauris.

Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Oddziale Spółki w Starym Oleśnie przy ul. Starowiejskiej 3

Hodowla Ziemniaka Zamarte” Sp. z o.o.- Grupa IHAR; Zamarte, ul. Parkowa 1, 89-430 Kamień Krajeński, ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż:

prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w postaci działek 6/12, 6/13, 6/14, o powierzchni łącznej 1,0428 ha, położonej w Oddziale Spółki w Starym Oleśnie 46-300, przy ul. Starowiejskiej 5 (obręb Stare Olesno, gmina Olesno, województwo opolskie), wraz z prawem własności budynku administracyjno-gospodarczego (były dział naukowy), budynkami gospodarczymi i budowlami (była szklarnia i inspekty), nr Księgi Wieczystej OP1L/00047364/2.

CENA WYWOŁAWCZA 243.000,00 zł (cena wywoławcza nie zawiera podatku VAT)

Warunki przystąpienia do przetargu:

1.      Oferty proszę składać: pisemnie lub osobiście w sekretariacie Spółki (Zamarte, ul. Parkowa 1, 89-430 Kamień Krajeński) w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Przetarg na nieruchomość w Starym Oleśnie”

do 15.09.2022.r. do godz. 12.00

2.      Otwarcie kopert odbędzie się w dniu 15.09.2022 r., o godz. 12.15 w siedzibie Spółki w Zamartem, przy ul. Parkowej 1.

3.      Z przedmiotem przetargu oraz warunkami można zapoznać się

od 26.08.2022 r. do 15.09.2022 r.

po wcześniejszym uzgodnieniu z kierownikiem gospodarstwa, Panem Hubertem Staniczkiem, nr tel. 511-133 -400

4.      Sprzedawcy przysługuje unieważnienie przetargu bez podania przyczyn.

 

Oferta powinna zawierać:

  1. Imię, nazwisko i adres Oferenta lub pełną nazwę firmy, telefon kontaktowy, odpis KRS lub CEIDG, PESEL (dot. osoby fizycznej);
  2. Oznaczenie nieruchomości z podaniem numeru działki;
  3. Datę sporządzenia oferty oraz podpis oferenta lub innej osoby reprezentującej oferenta;
  4. Proponowaną cenę (nie niższą od ceny wywoławczej);
  5. Potwierdzenie wpłaty wadium w kwocie: 2.430,00 zł

Nr konta bankowego spółki: 27 1020 1491 0000 4102 0028 3697

PKO BP S.A. Oddział 1 w Chojnicach

  1. Oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem technicznym i prawnym przedmiotu sprzedaży;
  2. Oświadczenie, że Oferent zapoznał się z warunkami przetargu określonymi w ogłoszeniu i regulaminie oraz że akceptuje te warunki bez zastrzeżeń.

Regulamin przetargu 25.08.2022 r.

Uchwała Zarządu 25.08.2022 r.

Protokół z Komisji Przetargowej

Udostępnij

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email
Przewiń do góry