Aktualności

Pulvinar et turpis arcu mauris vestibulum adipiscing nunc aliquam enim a commodo, nibh scelerisque risus facilisis sit sed libero nisl quisque pretium, et mauris.

Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Oddziale Spółki w Starym Oleśnie przy ul. Starowiejskiej 3

NIEAKTUALNE

“Hodowla Ziemniaka Zamarte” Sp. z o.o.- Grupa IHAR Zamarte, ul. Parkowa 1, 89-430 Kamień Krajeński ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż:
prawa użytkowania wieczystego działki nr 8/11 (AM-41), o powierzchni 0,1624ha, położonej w Oddziale Spółki w Starym Oleśnie przy ul. Starowiejskiej 3 (obręb Stare Olesno, gmina Olesno, województwo opolskie), wraz z prawem własności budynku w zabudowie wolnostojącej (pow. 379,2 m2), a która to działka została wydzielona z działki nr 8/9, objętej księgą wieczystą KW Nr OP1L/00047364/2.

CENA WYWOŁAWCZA 125.000,00 zł (cena wywoławcza nie zawiera podatku VAT)

Oferty proszę składać: pisemnie lub osobiście w sekretariacie Spółki (Zamarte, ul. Parkowa 1, 89-430 Kamień Krajeński) w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Przetarg na nieruchomość w Starym Oleśnie”
do 07.04.2021.r. do godz. 12.00
Otwarcie kopert odbędzie się w dniu 07.04.2021r., o godz. 12.15 w siedzibie Spółki w Zamartem, przy ul. Parkowej 1.
Z przedmiotem przetargu oraz warunkami można zapoznać się
od 26.03.2021 r. do 06.04.2021 r.
po wcześniejszym uzgodnieniu z kierownikiem gospodarstwa, Panem Hubertem Staniczkiem, nr tel. 511-133 -400
Sprzedawcy przysługuje unieważnienie przetargu bez podania przyczyn.

Oferta powinna zawierać:
Imię, nazwisko i adres Oferenta lub pełną nazwę firmy, telefon kontaktowy, odpis KRS lub CEIDG, PESEL (dot. osoby fizycznej);
Oznaczenie nieruchomości z podaniem numeru działki;
Datę sporządzenia oferty oraz podpis oferenta lub innej osoby reprezentującej oferenta;
Proponowaną cenę (nie niższą od ceny wywoławczej);
Potwierdzenie wpłaty wadium w kwocie: 12.500 zł
Nr konta bankowego spółki: 27 1020 1491 0000 4102 0028 3697
PKO BP S.A. Oddział 1 w Chojnicach
Oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem technicznym i prawnym przedmiotu sprzedaży;
Oświadczenie, że Oferent zapoznał się z warunkami przetargu określonymi w ogłoszeniu i regulaminie oraz że akceptuje te warunki bez zastrzeżeń.

Udostępnij

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email
Przewiń do góry