Aktualności

Pulvinar et turpis arcu mauris vestibulum adipiscing nunc aliquam enim a commodo, nibh scelerisque risus facilisis sit sed libero nisl quisque pretium, et mauris.

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie sieci wodociągowej służącej do nawadniania pól

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie sieci wodociągowej służącej do nawadniania pól

zlokalizowanych w gospodarstwie Melanowo, na działkach gruntowych 39, 37, 27/1 (obręb Jerzmionki) i 84/1 (obręb Ogorzeliny).

Opis przedmiotu zamówienia:

 • Budowa rurociągu o długości 2454 m. Średnica 110 mm. Materiał – rura PVC.
 • Podłączenie 37 hydrantów liniowych.
 • Montaż dwóch pomp głębinowych o mocy 18,5 kW z kompletnym oprzyrządowaniem – kabel, lina zabezpieczająca, głowica w podłożu, rura ciśnieniowa.
 • Zaprojektowanie, wykonanie oraz posadowienie szafy sterującej. Wyposażenie szafy sterującej obejmuje niezbędną instalację elektryczną, moduł sterowania GSM, falownik wyposażony w zabezpieczenia: termiczne, zaniku faz, suchobieg.

Pozostałe wymagania

– okres gwarancji – co najmniej 12 miesięcy od chwili uruchomienia nawadniania w roku 2024.

– serwis

w ofercie podać:

 • lokalizację punktu serwisowego,
 • szybkość reakcji serwisu i przystąpienia do naprawy po zgłoszeniu usterki,
 • terminy i koszt przeglądów,
 • cenę roboczogodziny usługi serwisowej pogwarancyjnej,
 • koszt dojazdu,
 • dostępność części zamiennych – na miejscu / ile czasu trwa dostawa od producenta/,
 • instrukcja obsługi w języku polskim.

Oferta powinna zawierać:

 • cenę (w oparciu o specyfikację techniczną, stanowiącą załącznik do ogłoszenia
  o przetargu, zaproponowana wartość jest ceną ryczałtową i winna obejmować wszystkie elementy zawarte w specyfikacji),
 • termin realizacji zamówienia (oczekiwany termin realizacji wraz z uruchomieniem u Zamawiającego do 15.09.2023r.),
 • warunki płatności (oczekiwane przez Zamawiającego płatności: I termin 30 % wartości zamówienia 7 dni po podpisaniu umowy, II termin 70% wartości zamówienia do 30.10.2023r.),
 • warunki gwarancji oraz warunki serwisu pogwarancyjnego,
 •  oferta powinna być sporządzona w języku polskim.

W przypadku spraw technicznych proszę o kontakt: Mariusz Krzoska: tel. 665 934 761 lub e-mail: m.krzoska@zamarte.com

 Termin, miejsce oraz sposób składania ofert:

 • Oferty należy składać w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego-
  Zamarte, ul. Parkowa 1,89-430 Kamień Krajeński, w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Wodociąg do nawadniania”
 • Termin składania ofert upływa w dniu 30.03.2023 r. , o godz. 12.00.
 • Oferta złożona po terminie składania ofert nie będzie rozpatrywana.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

 • niewybrania żadnej oferty i unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyn,
 • dowolnego wyboru oferenta,
 • zamówienia wybranej konfiguracji rur i urządzeń.

Oferenci, których oferty zostaną wybrane jako najkorzystniejsze zostaną zaproszeni do podpisania umowy na realizację Zamówienia. Jeżeli wybrany Oferent będzie uchylał się od podpisania umowy w terminie wskazanym przez Zamawiającego, wybrana zostanie kolejna, najkorzystniejsza oferta.

RODO – obowiązek informacyjny

Udostępnij

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email
Przewiń do góry