Współpraca z SSGW

Od 2023 roku naukowcy z Katedry Agronomii, z SGGW w Warszawie współpracują z hodowcami z HZ Zamarte w ramach projektu Preludium pt.: „Zdalna ocena dojrzewania naci ziemniaka w doświadczeniach hodowlanych”, finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki. Kierownikiem projektu jest mgr inż. Renata Leszczyńska, zaś opiekunem naukowym– dr hab. Stanisław Samborski, prof. SGGW. Celem badań jest określenie …

Współpraca z SSGW Read More »