Aktualności

Pulvinar et turpis arcu mauris vestibulum adipiscing nunc aliquam enim a commodo, nibh scelerisque risus facilisis sit sed libero nisl quisque pretium, et mauris.

Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Oddziale Spółki w Starym Oleśnie przy ul. Starowiejskiej 3

NIEAKTUALNE

“Hodowla Ziemniaka Zamarte” Sp. z o.o.- Grupa IHAR Zamarte, ul. Parkowa 1, 89-430 Kamień Krajeński ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż:
prawa użytkowania wieczystego działki nr 8/11 (AM-41), o powierzchni 0,1624ha, położonej w Oddziale Spółki w Starym Oleśnie przy ul. Starowiejskiej 3 (obręb Stare Olesno, gmina Olesno, województwo opolskie), wraz z prawem własności budynku w zabudowie wolnostojącej (pow. 379,2 m2), a która to działka została wydzielona z działki nr 8/9, objętej księgą wieczystą KW Nr OP1L/00047364/2.

CENA WYWOŁAWCZA 125.000,00 zł (cena wywoławcza nie zawiera podatku VAT)

Oferty proszę składać: pisemnie lub osobiście w sekretariacie Spółki (Zamarte, ul. Parkowa 1, 89-430 Kamień Krajeński) w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Przetarg na nieruchomość w Starym Oleśnie”
do 07.04.2021.r. do godz. 12.00
Otwarcie kopert odbędzie się w dniu 07.04.2021r., o godz. 12.15 w siedzibie Spółki w Zamartem, przy ul. Parkowej 1.
Z przedmiotem przetargu oraz warunkami można zapoznać się
od 26.03.2021 r. do 06.04.2021 r.
po wcześniejszym uzgodnieniu z kierownikiem gospodarstwa, Panem Hubertem Staniczkiem, nr tel. 511-133 -400
Sprzedawcy przysługuje unieważnienie przetargu bez podania przyczyn.

Oferta powinna zawierać:
Imię, nazwisko i adres Oferenta lub pełną nazwę firmy, telefon kontaktowy, odpis KRS lub CEIDG, PESEL (dot. osoby fizycznej);
Oznaczenie nieruchomości z podaniem numeru działki;
Datę sporządzenia oferty oraz podpis oferenta lub innej osoby reprezentującej oferenta;
Proponowaną cenę (nie niższą od ceny wywoławczej);
Potwierdzenie wpłaty wadium w kwocie: 12.500 zł
Nr konta bankowego spółki: 27 1020 1491 0000 4102 0028 3697
PKO BP S.A. Oddział 1 w Chojnicach
Oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem technicznym i prawnym przedmiotu sprzedaży;
Oświadczenie, że Oferent zapoznał się z warunkami przetargu określonymi w ogłoszeniu i regulaminie oraz że akceptuje te warunki bez zastrzeżeń.

Udostępnij

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email
Przewiń do góry