Usługa zbioru zbóż oraz rzepaku ozimego w sezonie żniwnym 2022 r.

Zamarte, 17.01.2022

Hodowla Ziemniaka Zamarte Sp. z o.o.

Grupa IHAR

Zamarte, ul. Parkowa 1

89-430 Kamień Krajeński

Zapytanie ofertowe

Hodowla Ziemniaka Zamarte Sp. z o.o. – Grupa IHAR, poszukuje wykonawcy usługi zbioru zbóż oraz rzepaku ozimego w sezonie żniwnym 2022.

Powierzchnia do zbioru:

– zboża: ok 550 hektarów

– rzepak: ok 150 hektarów

Zakres wykonania usługi obejmuje dostarczenie kombajnu lub kombajnów, wraz z operatorem. Opcją dodatkową jest usługa odwozu.

Oczekiwana wydajność zbioru –60 ha/dzień

Przedstawiona oferta powinna zawierać charakterystykę docelowych kombajnów (typ, rok produkcji, szerokość przyrządu żniwnego)

Koszty napraw oraz wymiany elementów roboczych po stronie Wykonawcy. Zleceniobiorca zobowiązany jest do usunięcia usterki w możliwie najkrótszym czasie. W przypadku naprawy trwającej dłużej niż 48 godzin, Zleceniobiorca zobowiązany jest do dostarczenia maszyny zastępczej.  

Koszty paliwa po stronie Zleceniodawcy.

Rozliczenie dokonywane będzie na podstawie obmiarów pól.

Cenę usługi prosimy przedstawić jako ryczałt za 1 hektar (w PLN netto).

Oferty prosimy składać do 28.01.2022 w siedzibie Spółki lub na adres – hzz@zamarte.com

Osoba do kontaktu: Mariusz Krzoska, tel. 665-934-761

Przewiń do góry