RODO

Vestibulum, diam vulputate amet cras in diam quis turpis curabitur tellus aliquet tellus iaculis tempus, sollicitudin massa duis eleifend egestas turpis sit etiam.

Obowiązek informacyjny

Działając zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1), dalej jako :”r.o.d.o.” informujemy, iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest „Hodowla Ziemniaka Zamarte” Sp. z o.o.- Grupa IHAR, Zamarte, ul. Parkowa 1, nr KRS 0000096363, NIP 561-13-97-928.

W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem e-mail: hzz@zamarte.com

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  • związanym z formą kontaktu, współpracy na podstawie RODO;
  • zautomatyzowanego procesu przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

Pani/Pana dane osobowe będą udostępnione:

  • podmiotom współpracującym z Administratorem;
  • podmiotom zewnętrznym świadczącym usługi związane z bieżącą działalnością Administratora;
  • podmiotom współpracującym w zakresie realizacji usługi Newsletter, sms;
  • na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych, zapewniających ochronę danych;
  • innym podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie przepisów obowiązującego prawa.

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji wyżej wymienionych celów z systematyczną kontrolą ich dalszej przydatności; do momentu ewentualnego odwołania przez Panią/Pana zgody, a następnie przez okres niezbędny do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń związanych z przetwarzaniem danych.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych narusza przepisy r.o.d.o. Skargę należy wnieść do organu nadzorczego, którym od dnia 25 maja 2018 r. będzie Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Przewiń do góry