Aktualności

Pulvinar et turpis arcu mauris vestibulum adipiscing nunc aliquam enim a commodo, nibh scelerisque risus facilisis sit sed libero nisl quisque pretium, et mauris.

Ogłoszenie o przetargu na zakup wraz z dostawą fabrycznie nowego ciągnika rolniczego o mocy znamionowej 300 – 330 KM

Zamarte, 20.11.2023 r.

 Ogłoszenie o przetargu

Zarząd Hodowli Ziemniaka Zamarte Sp. z o.o. – Grupa IHAR ogłasza przetarg na zakup wraz
z dostawą fabrycznie nowego ciągnika rolniczego wg załączonej specyfikacji technicznej.

Opis przedmiotu zamówienia

Ciągnik rolniczy o mocy znamionowej 300 – 330 KM, zgodny z wymaganiami technicznymi zawartymi w ogłoszeniu:

 • Typ – ciągnik kołowy
 • Moc znamionowa silnika – 300 – 330 KM,
 • Silnik – pojemność nie mniejsza niż 7,0 l, inteligentne zarządzanie mocą, zgodność z obowiązującymi normami emisji spalin
 •  Rewers elektrohydrauliczny
 • Skrzynia przekładniowa – bezstopniowa
 • Prędkość transportowa – nie mniejsza niż 40 km/h
 • Wydatek układu hydraulicznego –  nie mniejszy niż 200 l/min
 • Zawory hydrauliki – nie mniej niż 4 pary, sterowane elektrohydraulicznie
 • WOM: 540/540Eco/1000 obr./min
 • Udźwig podnośnika – nie mniej niż 8500 kg
 • Hydrauliczne cięgło górne
 • Instalacja hamulcowa pneumatyczna 1 i 2 obwodowa
 • Przedni podnośnik – udźwig nie mniejszy niż 5000 kg, ramiona hakowe kategorii 3N, z przynajmniej jedną parą złączy hydraulicznych
 • Zaczepy: o zmiennym położeniu – kulowy K80 oraz transportowy automatyczny
 • Błotniki przednie oraz tylne zakrywające obrys opony
 • Pełne oświetlenie robocze wraz ze światłami ostrzegawczymi
 • System prowadzenia GPS
 • Balast przedni – 1250 kg
 • Szerokość opon (do uzgodnienia) :        – Przód 600/70 R33
  • – Tył 710/70 R42

Termin dostawy maszyny: do 31.03.2024

Pozostałe wymagania

– okres gwarancji – co najmniej 12 miesięcy;

serwis

 w ofercie podać:

 • lokalizację punktu serwisowego,
 • szybkość reakcji serwisu i przystąpienia do naprawy po zgłoszeniu usterki,
 • terminy i koszt przeglądów,
 • cenę roboczogodziny usługi serwisowej pogwarancyjnej,
 • koszt dojazdu,
 • dostępność części zamiennych – na miejscu / ile czasu trwa dostawa od producenta/,
 • instrukcja obsługi w języku polskim.

Oferta powinna zawierać:

– cenę (w oparciu o specyfikację techniczną, stanowiącą załącznik do ogłoszenia
o przetargu, zaproponowana wartość jest ceną ryczałtową i winna obejmować wszystkie elementy zawarte w specyfikacji),

– termin realizacji dostawy (oczekiwany termin realizacji wraz z uruchomieniem u Zamawiającego w Zamartem do 31.03.2024r.),

– warunki płatności (oczekiwane przez Zamawiającego płatności: I termin 20 % wartości zamówienia 7 dni po podpisaniu umowy, II termin 80% wartości zamówienia po zrealizowaniu zamówienia,

– warunki gwarancji oraz warunki serwisu pogwarancyjnego,

– oferta powinna być sporządzona w języku polskim.

W przypadku pytań dot. spraw technicznych proszę o kontakt:Mariusz Krzoska: tel. 665 934 761 lub e-mail: m.krzoska@zamarte.com

 Termin, miejsce oraz sposób składania ofert:

 1. Oferty należy składać w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego- ul. Parkowa 1,
  Zamarte,89-430 Kamień Krajeński, w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Dostawa ciągnika rolniczego do HZ Zamarte”
 2. Termin składania ofert upływa w dniu 27.11.2023 r., o godz. 12.00.
 3. Oferta złożona po terminie składania ofert nie będzie rozpatrywana.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

– niewybrania żadnej oferty i unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyn,

– dowolnego wyboru oferenta,

– zamówienia wybranej konfiguracji maszyny,

Oferenci, których oferty zostaną wybrane jako najkorzystniejsze zostaną zaproszeni do podpisania umowy na realizację Zamówienia. Jeżeli wybrany Oferent będzie uchylał się od podpisania umowy w terminie wskazanym przez Zamawiającego, wybrana zostanie kolejna, najkorzystniejsza oferta.

Klauzula RODO

Udostępnij

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email
Przewiń do góry