Spotkanie przedstawicieli hodowli roślin z Grupy spółek Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin z ministrem rolnictwa

Spotkanie przedstawicieli hodowli roślin z Grupy spółek Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin z ministrem rolnictwa

W dniu 4. sierpnia 2020, w siedzibie Spółki Hodowla Roślin Strzelce odbyło się spotkanie ministra Jana Krzysztofa Ardanowskiego z przedstawicielami hodowli roślin z Grupy spółek Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin. W spotkaniu uczestniczyli m.in.: dyrektor Instytutu prof. H. Bujak, dyrektor Departamentu Klimatu i Środowiska – Nina Dobrzyńska, prezesi spółek: HR Strzelce – W. Błaszczak, HR …

Spotkanie przedstawicieli hodowli roślin z Grupy spółek Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin z ministrem rolnictwa Read More »