Dni Pola w Grubnie

Dni Pola w Grubnie

Dnia 06.09.2019 r. w Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Lubaniu został zorganizowany Dzień ziemniaka. Organizacja tego typu spotkań umożliwia zdobycie nowej wiedzy, a także wymianę doświadczeń między uczestnikami. Dziękujemy za odwiedzenia naszego stoiska.