Aktualności

Pulvinar et turpis arcu mauris vestibulum adipiscing nunc aliquam enim a commodo, nibh scelerisque risus facilisis sit sed libero nisl quisque pretium, et mauris.

Przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w Starym Oleśnie

“Hodowla Ziemniaka Zamarte” Sp. z o.o.- Grupa IHAR; Zamarte, ul. Parkowa 1, 89-430 Kamień Krajeński, ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż:

prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w postaci działek 6/12, 6/13, 6/14, o powierzchni łącznej 1,0428 ha, położonej w Oddziale Spółki w Starym Oleśnie 46-300, przy ul. Starowiejskiej 5 (obręb Stare Olesno, gmina Olesno, województwo opolskie), wraz z prawem własności budynku administracyjno-gospodarczego (były dział naukowy), budynkami gospodarczymi i budowlami (była szklarnia i inspekty), nr Księgi Wieczystej OP1L/00047364/2.

CENA WYWOŁAWCZA 243.000,00 zł (cena wywoławcza nie zawiera podatku VAT)

Warunki przystąpienia do przetargu:

 1. Oferty proszę składać: pisemnie lub osobiście w sekretariacie Spółki (Zamarte, ul. Parkowa 1, 89-430 Kamień Krajeński) w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Przetarg na nieruchomość w Starym Oleśnie”

do 15.09.2022.r. do godz. 12.00

 • Otwarcie kopert odbędzie się w dniu 15.09.2022 r., o godz. 12.15 w siedzibie Spółki w Zamartem, przy ul. Parkowej 1.
 • Z przedmiotem przetargu oraz warunkami można zapoznać się

od 26.08.2022 r. do 15.09.2022 r.

po wcześniejszym uzgodnieniu z kierownikiem gospodarstwa, Panem Hubertem Staniczkiem, nr tel. 511-133 -400

 • Sprzedawcy przysługuje unieważnienie przetargu bez podania przyczyn.

Oferta powinna zawierać:

 1. Imię, nazwisko i adres Oferenta lub pełną nazwę firmy, telefon kontaktowy, odpis KRS lub CEIDG, PESEL (dot. osoby fizycznej);
 2. Oznaczenie nieruchomości z podaniem numeru działki;
 3. Datę sporządzenia oferty oraz podpis oferenta lub innej osoby reprezentującej oferenta;
 4. Proponowaną cenę (nie niższą od ceny wywoławczej);
 5. Potwierdzenie wpłaty wadium w kwocie: 2.430,00 zł

Nr konta bankowego spółki: 27 1020 1491 0000 4102 0028 3697

PKO BP S.A. Oddział 1 w Chojnicach

 1. Oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem technicznym i prawnym przedmiotu sprzedaży;
 2. Oświadczenie, że Oferent zapoznał się z warunkami przetargu określonymi w ogłoszeniu i regulaminie oraz że akceptuje te warunki bez zastrzeżeń.

Regulamin przetargu

RODO

Uchwała Zarządu

Udostępnij

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email
Przewiń do góry