Aktualności

Pulvinar et turpis arcu mauris vestibulum adipiscing nunc aliquam enim a commodo, nibh scelerisque risus facilisis sit sed libero nisl quisque pretium, et mauris.

Przetarg na zakup wraz z dostawą fabrycznie nowego ciągnika rolniczego o mocy znamionowej 190-210 KM

PRZETARG ZREALIZOWANY

Ogłoszenie o przetargu

Zarząd Hodowli Ziemniaka Zamarte Sp. z o.o. – Grupa IHAR ogłasza przetarg na zakup wraz
z dostawą fabrycznie nowego ciągnika rolniczego wg załączonej specyfikacji technicznej.

Opis przedmiotu zamówienia

Ciągnik rolniczy o mocy znamionowej 190 – 210 KM, zgodny z wymaganiami technicznymi zawartymi w ogłoszeniu:

 1. Silnik

– 6 cylindrowy spełniający obowiązujące normy emisji spalin

– moc znamionowa – 190 – 210 KM

– pojemność skokowa – min. 6,0 l

– maksymalny moment obrotowy nie mniejszy niż 850 Nm

2. Układ przeniesienia napędu:

– Napęd na koła: 4 x 4

– minimalna Ilość biegów (przód/tył): 20/20

– prędkość maksymalna 40 km/h osiągana przy obniżonej prędkości obrotowej silnika

– rewers elektryczny

3. Tylny WOM

– prędkości 540/540E/1000 obr/min

– załączany na błotniku

4. Układ hydrauliczny

– pompa o wydatku min. 150 l/min lub pompa o zmiennym wydatku

– minimum 3 pary zaworów hydrauliki zewnętrznej, sterowane elektronicznie

– sterowanie podnośnikiem z błotnika

5. Ogumienie preferowane (do uzgodnienia)

– przód: 540/65 R30

– tył: 650/65 R42

– felgi umożliwiające uzyskanie rozstawy 150 cm pomiędzy oponami

6. Podnośnik TUZ

– udźwig – min. 7500 kg (udźwig maksymalny na końcu ramion)

– ramiona z hakami 3 kategorii

– łącznik górny – hydrauliczny 3 kategorii

7. Zaczepy

– górny transportowy – automatyczny

– górny transportowy – kula k80

– dolny – kula k80, przystosowany do dużego nacisku pionowego

7. Wyposażenie dodatkowe

– przedni podnośnik TUZ wraz z balastem 1000 kg

– oś przednia amortyzowana

– obciążniki kół tylnych – ok 500 kg na koło

– system ISOBUS

– system automatycznego prowadzenia ze wsparciem GPS

– radio

– instalacja pneumatyczna jedno i dwuobwodowa.

Pozostałe wymagania

okres gwarancji – co najmniej 12 miesięcy;

serwis

w ofercie podać:

 • lokalizację punktu serwisowego,

 • szybkość reakcji serwisu i przystąpienia do naprawy po zgłoszeniu usterki,

 • terminy i koszt przeglądów,

 • cenę roboczogodziny usługi serwisowej pogwarancyjnej,

 • koszt dojazdu,

 • dostępność części zamiennych – na miejscu / ile czasu trwa dostawa od producenta/,

 • instrukcja obsługi w języku polskim.

Oferta powinna zawierać:

cenę (w oparciu o specyfikację techniczną, stanowiącą załącznik do ogłoszenia
o przetargu, zaproponowana wartość jest ceną ryczałtową i winna obejmować wszystkie elementy zawarte w specyfikacji),

termin realizacji dostawy (oczekiwany termin realizacji wraz z uruchomieniem u Zamawiającego w Zamartem do 01.08.2021r.),

warunki płatności (oczekiwane przez Zamawiającego płatności: I termin 30 % wartości zamówienia 7 dni po podpisaniu umowy, II termin 70% wartości zamówienia do 30.10.2021 r.),

warunki gwarancji oraz warunki serwisu pogwarancyjnego,

oferta powinna być sporządzona w języku polskim.

W przypadku spraw technicznych proszę o kontakt: Mariusz Krzoska: tel. 665 934 761 lub e-mail: m.krzoska@zamarte.com

 Termin, miejsce oraz sposób składania ofert:

 1. Oferty należy składać w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego- ul. Parkowa 1,
  Zamarte, 89-430 Kamień Krajeński, w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Dostawa ciągnika rolniczego do HZ Zamarte”

 2. Termin składania ofert upływa w dniu 12.04.2021 r. , o godz. 12.00.

 3. Oferta złożona po terminie składania ofert nie będzie rozpatrywana.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

niewybrania żadnej oferty i unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyn,

dowolnego wyboru oferenta,

zamówienia wybranej konfiguracji maszyny,

Oferenci, których oferty zostaną wybrane jako najkorzystniejsze zostaną zaproszeni do podpisania umowy na realizację Zamówienia. Jeżeli wybrany Oferent będzie uchylał się od podpisania umowy w terminie wskazanym przez Zamawiającego, wybrana zostanie kolejna, najkorzystniejsza oferta.

Udostępnij

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email
Przewiń do góry