Aktualności

Pulvinar et turpis arcu mauris vestibulum adipiscing nunc aliquam enim a commodo, nibh scelerisque risus facilisis sit sed libero nisl quisque pretium, et mauris.

Ogłoszenie o przetargu na zakup wraz z dostawą fabrycznie nowej formownicy zagonów

Zamarte, 22.10.2021 r.

 Ogłoszenie o przetargu

Zarząd spółki “Hodowla Ziemniaka Zamarte” Sp. z o.o. – Grupa IHAR ogłasza przetarg na zakup, wraz z dostawą, fabrycznie nowej formownicy zagonów (redło) wg załączonej specyfikacji technicznej.

Opis przedmiotu zamówienia

– maszyna zawieszana na TUZ ciągnika,

– osadzona na sztywnej ramie,

– wyposażona w 2 korpusy,

– hydrauliczne antyprzeciążeniowe zabezpieczenie korpusów,

– płoza pod każdym korpusem stabilizująca prowadzenie maszyny,

-znaczniki unoszone z kabiny operatora,

– zakres formowania zagonów 1700-2000 mm (od środka bruzdy do środka bruzdy).

Pozostałe wymagania

– termin realizacji dostawy: oczekiwany termin realizacji wraz z uruchomieniem u Zamawiającego w Zamartem do 15.03.2022r.;

– okres gwarancji – co najmniej 12 miesięcy;

– homologacja do pracy na terenie Polski;

– homologacja do transportu po drogach publicznych na terenie Polski.

serwis

 w ofercie podać:

 • lokalizację punktu serwisowego,
 • szybkość reakcji serwisu i przystąpienia do naprawy po zgłoszeniu usterki,
 • terminy i koszt przeglądów,
 • cenę roboczogodziny usługi serwisowej pogwarancyjnej,
 • koszt dojazdu,
 • dostępność części zamiennych – na miejscu / ile czasu trwa dostawa od producenta/,
 • instrukcja obsługi w języku polskim.

Oferta powinna zawierać:

– cenę (w oparciu o specyfikację techniczną, stanowiącą załącznik do ogłoszenia
o przetargu, zaproponowana wartość jest ceną ryczałtową i winna obejmować wszystkie elementy zawarte w specyfikacji),

– warunki płatności (oczekiwane przez Zamawiającego maksymalne płatności: I termin 10 % wartości zamówienia 7 dni po podpisaniu umowy, II termin 90% wartości zamówienia w dniu dostawy),

– warunki gwarancji oraz warunki serwisu pogwarancyjnego,

– oferta powinna być sporządzona w języku polskim.

W przypadku spraw technicznych proszę o kontakt: Mariusz Krzoska: tel. 665 934 761 lub e-mail: m.krzoska@zamarte.com;

 Termin, miejsce oraz sposób składania ofert:

 1. Oferty należy składać w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego- ul. Parkowa 1,
  Zamarte, 89-430 Kamień Krajeński, w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Dostawa formownicy zagonów do HZ Zamarte”
 2. Termin składania ofert upływa w dniu 03.11.2021 r. , o godz. 12.00.
 3. Oferta złożona po terminie składania ofert nie będzie rozpatrywana.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

– niewybrania żadnej oferty i unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyn,

– dowolnego wyboru oferenta,

– zamówienia wybranej konfiguracji maszyny,

Oferenci, których oferty zostaną wybrane jako najkorzystniejsze zostaną zaproszeni do podpisania umowy na realizację Zamówienia. Jeżeli wybrany Oferent będzie uchylał się od podpisania umowy w terminie wskazanym przez Zamawiającego, wybrana zostanie kolejna, najkorzystniejsza oferta.

Klauzula RODO na stronie głównej

Udostępnij

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email
Przewiń do góry