Aktualności

Pulvinar et turpis arcu mauris vestibulum adipiscing nunc aliquam enim a commodo, nibh scelerisque risus facilisis sit sed libero nisl quisque pretium, et mauris.

Ogłoszenie o przetargu na zakup wraz z dostawą fabrycznie nowego ciągnika rolniczego o mocy znamionowej 110 – 140 KM

Zamarte, 20.07.2021 r.

 Ogłoszenie o przetargu

Zarząd Hodowli Ziemniaka Zamarte Sp. z o.o. – Grupa IHAR ogłasza przetarg na zakup wraz
z dostawą fabrycznie nowego ciągnika rolniczego wg załączonej specyfikacji technicznej.

Opis przedmiotu zamówienia

Ciągnik rolniczy o mocy znamionowej około 120 KM, zgodny z wymaganiami technicznymi zawartymi w ogłoszeniu:

 1. Silnik

– 4 cylindrowy spełniający obowiązujące normy emisji spalin

– moc znamionowa – 110-140 KM

 • Układ przeniesienia napędu:

– napęd na koła: 4×4

– Prędkość maksymalna 40 km/h

– ilość przełożeń: min 20×20

 • Tylny WOM

– prędkość 540/540E/1000 obr./min

– załączany na błotniku

 • Układ hydrauliczny

– pompa o wydatku min. 70 l/min

– minimum 3 pary zaworów hydrauliki zewnętrznej

– sterowanie podnośnikiem z błotnika

 • Ogumienie preferowane (do uzgodnienia)

– felgi umożliwiające uzyskanie rozstawy ok. 150 cm

– ogumienie tylne o szerokości maksymalnej 460 mm

 • Podnośnik TUZ

– udźwig – min. 3000 kg (udźwig maksymalny na końcu ramion)

– ramiona z hakami 3 kategorii

– łącznik górny – 3 kategorii

 • Zaczepy

– górny transportowy

– dolny rolniczy

 • Wyposażenie dodatkowe

– przedni podnośnik TUZ wraz z balastem

– oś przednia amortyzowana

– obciążniki kół tylnych

– system automatycznego prowadzenia ze wsparciem GPS

– radio

– instalacja pneumatyczna jedno i dwuobwodowa

– kabina amortyzowana z klimatyzacją

Pozostałe wymagania

– okres gwarancji – co najmniej 12 miesięcy;

serwis

 w ofercie podać:

 • lokalizację punktu serwisowego,
 • szybkość reakcji serwisu i przystąpienia do naprawy po zgłoszeniu usterki,
 • terminy i koszt przeglądów,
 • cenę roboczogodziny usługi serwisowej pogwarancyjnej,
 • koszt dojazdu,
 • dostępność części zamiennych – na miejscu / ile czasu trwa dostawa od producenta/,
 • instrukcja obsługi w języku polskim.

Oferta powinna zawierać:

– cenę (w oparciu o specyfikację techniczną, stanowiącą załącznik do ogłoszenia
o przetargu, zaproponowana wartość jest ceną ryczałtową i winna obejmować wszystkie elementy zawarte w specyfikacji),

– termin realizacji dostawy (oczekiwany termin realizacji wraz z uruchomieniem u Zamawiającego w Zamartem do 31.08.2021r),

– warunki płatności (oczekiwane przez Zamawiającego płatności: I termin 30 % wartości zamówienia 7 dni po podpisaniu umowy, II termin 70% wartości zamówienia do 30.10.2021 r.),

– warunki gwarancji oraz warunki serwisu pogwarancyjnego,

– oferta powinna być sporządzona w języku polskim.

W przypadku spraw technicznych proszę o kontakt: Mariusz Krzoska: tel. 665 934 761 lub e-mail: m.krzoska@zamarte.com 

 Termin, miejsce oraz sposób składania ofert:

 1. Oferty należy składać w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego- ul. Parkowa 1,
  Zamarte, 89-430 Kamień Krajeński, w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Dostawa ciągnika rolniczego do HZ Zamarte”
 2. Termin składania ofert upływa w dniu 04.08.2021 r. , o godz. 12.00.
 3. Oferta złożona po terminie składania ofert nie będzie rozpatrywana.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

– niewybrania żadnej oferty i unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyn,

– dowolnego wyboru oferenta,

– zamówienia wybranej konfiguracji maszyny,

Oferenci, których oferty zostaną wybrane jako najkorzystniejsze zostaną zaproszeni do podpisania umowy na realizację Zamówienia. Jeżeli wybrany Oferent będzie uchylał się od podpisania umowy w terminie wskazanym przez Zamawiającego, wybrana zostanie kolejna, najkorzystniejsza oferta.

Klauzula RODO2

Udostępnij

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email
Przewiń do góry