Aktualności

Pulvinar et turpis arcu mauris vestibulum adipiscing nunc aliquam enim a commodo, nibh scelerisque risus facilisis sit sed libero nisl quisque pretium, et mauris.

Ogłoszenie o przetargu na zakup siewnika rolniczego połączonego z kompaktową broną talerzową o szerokości roboczej 4 m

Zamarte, 27.10.2022 r.

 Ogłoszenie o przetargu

Zarząd Hodowli Ziemniaka Zamarte Sp. z o.o. – Grupa IHAR ogłasza przetarg na zakup wraz
z dostawą fabrycznie nowego siewnika rolniczego wg załączonej specyfikacji technicznej.

Opis przedmiotu zamówienia

Siewnik rolniczy połączony z kompaktową broną talerzową o szerokości roboczej 4 m, zgodny z wymaganiami technicznymi zawartymi w ogłoszeniu:

 • Typ – siewnik rolniczy
 • Szerokość robocza – 4 m
 • Pojemność skrzyni nasiennej – 2500 – 3500 l
 • Typ redlic wysiewających – talerzowe z kołem dociskowym i zagarniaczem
 • Ilość redlic wysiewających – od 28 do 30 sztuk
 • Płynna regulacja docisku redlic
 • Oponowy wał zagęszczający
 • Hydrauliczny napęd dmuchawy
 • Belka cięgła dolnego kategorii III
 • Znaczniki przedwschodowe
 • Adaptacja do siewu w szerszej rozstawie
 • Czujniki drożności na każdej sekcji wysiewającej
 • Znaczniki śladu
 • Panel sterujący

Termin dostawy maszyny: do 30.11.2022 r.

Pozostałe wymagania

– okres gwarancji – co najmniej 12 miesięcy;

serwis

 w ofercie podać:

 • lokalizację punktu serwisowego,
 • szybkość reakcji serwisu i przystąpienia do naprawy po zgłoszeniu usterki,
 • terminy i koszt przeglądów,
 • cenę roboczogodziny usługi serwisowej pogwarancyjnej,
 • koszt dojazdu,
 • dostępność części zamiennych – na miejscu / ile czasu trwa dostawa od producenta/,
 • instrukcja obsługi w języku polskim.

Oferta powinna zawierać:

– cenę (w oparciu o specyfikację techniczną, stanowiącą załącznik do ogłoszenia
o przetargu, zaproponowana wartość jest ceną ryczałtową i winna obejmować wszystkie elementy zawarte w specyfikacji),

– termin realizacji dostawy (oczekiwany termin realizacji wraz z uruchomieniem u Zamawiającego w Starym Oleśnie do 30.11.2022 r.)

– warunki płatności (oczekiwane przez Zamawiającego płatności: I termin 20 % wartości zamówienia 7 dni po podpisaniu umowy, II termin 80% wartości zamówienia po zrealizowaniu zamówienia,

– warunki gwarancji oraz warunki serwisu pogwarancyjnego,

– oferta powinna być sporządzona w języku polskim.

W przypadku spraw technicznych proszę o kontakt: Mariusz Krzoska: tel. 665 934 761 lub e-mail: m.krzoska@zamarte.com

 Termin, miejsce oraz sposób składania ofert:

 1. Oferty należy składać w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego- ul. Parkowa 1,
  Zamarte,89-430 Kamień Krajeński, w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Dostawa siewnika rolniczego do HZ Zamarte”
 2. Termin składania ofert upływa w dniu 10.11.2022 r., o godz. 12.00.
 3. Oferta złożona po terminie składania ofert nie będzie rozpatrywana.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

– niewybrania żadnej oferty i unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyn,

– dowolnego wyboru oferenta,

– zamówienia wybranej konfiguracji maszyny,

Oferenci, których oferty zostaną wybrane jako najkorzystniejsze zostaną zaproszeni do podpisania umowy na realizację Zamówienia. Jeżeli wybrany Oferent będzie uchylał się od podpisania umowy w terminie wskazanym przez Zamawiającego, wybrana zostanie kolejna, najkorzystniejsza oferta.

 

Udostępnij

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email
Przewiń do góry