Przetarg na wykonanie, dostawę i montaż suszarni. Przedłużony termin składania ofert.

PRZETARG ZREALIZOWANY – Zamarte, 16.04.2021r. W związku z pisemnym wnioskiem 3 Oferentów, Zarząd Spółki informuje o przedłużeniu terminu składania ofert do 23.04.2021r. do godz. 12.00. Jednocześnie, dla uściślenia podajemy wykaz wymaganej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej i powykonawczej: – wytyczne fundamentowe, – projekt technologiczny, – dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR) dla zainstalowanych urządzeń, – schematy powykonawcze szafy sterowniczej, …

Przetarg na wykonanie, dostawę i montaż suszarni. Przedłużony termin składania ofert. Read More »