Zapytanie ofertowe – dostawa opryskiwacza polowego