Odmiany » Odmiany jadalne » Gandawa

Gandawa

Grupa wczesności: Średniopóźna
Zawartość skrobi: 20,5% (według COBORU)
Cechy kulinarne:
- Typ kulinarny: CD - bardzo mączysty
Wschody: równomierne
Trwałość przechowalnicza: 6,0 - dobra
Potencjał plonowania: 51,0 t/ha (według COBORU)

Wymagania glebowe i nawozowe:

Gandawa ma niskie potrzeby wodne i glebowe, aczkolwiek dla pełnego wykorzystania potencjału plonowanie należy dostarczyć odpowiednią ilość składników odżywczych oraz wody.

Charakterystyka:

Gandawa charakteryzuje się wysokim potencjałem plonowania. Jednak cechą na którą należy zwrócić szczególną uwagę jest odporność na agresywne patotyp raka ziemniaka (Synchytrium endobioticum) – podtypy: 1, 2, 6, 8, 18.

Odporności:

Mątwik ziemniaczany: Ro1
Parch zwykły: 6,0 - średnia
Uszkodzenia mechaniczne: wysoka
Zaraza ziemniaka: 6,5 - wysoka
Wirus Y: 8,0 - wysoka
Metrybuzyna po wschodach: podwyższona wrażliwośćZamawiam