Odmiany » Odmiany jadalne » Jasia

Jasia

Grupa wczesności: Późna
Zawartość skrobi: 18,5% (według COBORU)
Cechy kulinarne:
- Typ kulinarny: BC - lekko mączysty
Wschody: równomierne, intensywne
Trwałość przechowalnicza: 7,5 - dobra
Potencjał plonowania:  51,8 t/ha (według COBORU)

Wymagania glebowe i nawozowe :

Jasia sprawdza się nawet na najsłabszych stanowiskach i wykazuje tolerancję na okresy posuszne. Charakteryzuje się niskim zapotrzebowaniem na składniki odżywcze i wybacza błędy w agrotechnice. Jednak będzie wdzięczna za zrównoważone nawożenie i stosowanie szybko przyswajalnych form azotu.

Charakterystyka:

Jasia należy do odmian późnych o podwyższonej zawartości skrobi. Wyróżnia się na tle innych bardzo niskimi wymogami względem stanowiska i tolerancją na okresy posuszne. Potencjał plonotwórczy przekraczający 50 t/ha, sprawia, że pomimo niezbyt wysokiej zawartości skrobi (ok. 19-20%) plon skrobi z jednostki powierzchni jest bardzo wysoki. Planując nawożenie, warto zwrócić uwagę na ograniczenie długo działających form azotu, aby uniknąć zjawiska nadmiernego wydłużania wegetacji.

Odporności:

Mątwik ziemniaczany: Ro1, Pa3
Parch zwykły: 5,0 - średnia
Uszkodzenia mechaniczne: wysoka
Zaraza ziemniaka: 7,0 - wysoka
Wirus Y: 9,0 - bardzo wysoka
Metrybuzyna po wschodach: Średnia wrażliwośćZamawiam