Spotkanie przedstawicieli hodowli roślin z Grupy spółek Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin z ministrem rolnictwa

W dniu 4. sierpnia 2020, w siedzibie Spółki Hodowla Roślin Strzelce odbyło się spotkanie ministra Jana Krzysztofa Ardanowskiego z przedstawicielami hodowli roślin z Grupy spółek Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin. W spotkaniu uczestniczyli m.in.: dyrektor Instytutu prof. H. Bujak, dyrektor Departamentu Klimatu i Środowiska – Nina Dobrzyńska, prezesi spółek: HR Strzelce - W. Błaszczak, HR Smolice - K. Marciniak, HZ Zamarte – P. Kamiński, prezes Polskiej Izby Nasiennej – L. Chmielnicki, prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych –W. Szmulewicz.

Poruszano niezwykle istotne tematy dla polskiej hodowli i nasiennictwa roślin, m.in. regulacji systemu opłat z tytułu korzystania z ‘odstępstwa rolnego’, eliminacji szarej strefy w nasiennictwie, mechanizmy stymulacji popytu na nasiona kwalifikowane. Pan Minister podkreślił ważną rolę i znaczenie spółek hodowli roślin dla polskiego rolnika.