Polskiebazarek.pl

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wraz z jednostkami doradztwa rolniczego realizuje kampanie informacyjną pod nazwą „Cudze chwalicie, soje poznajcie”, która promuje polskiebazarek.pl.

Platforma ogłoszeniowa polski bazarek.pl pomaga w nawiązaniu bezpośrednich kontaktów przez rolników i producentów żywności z konsumentami. Można na niej bezpłatnie zamieszczać ogłoszenia o sprzedaży i promocji swoich produktów. Szczególnie wartym podkreślenia jest fakt, że dzięki takiemu działaniu konsument płaci dokładnie tyle, ile proponuje rolnik - nie ma marży pobranej przez pośredników.

Polskiebazarek.pl jest odpowiedzią na utrudnienia występujące w dobie koronowirusa z tradycyjnym sposobem sprzedaży produktów. Jest realizacją polityki rozwoju rynków rolnych i promocji bezpośredniego dostępu do żywności wysokiej jakości.

                                                                                                                                                                      Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

                                                                                                                                                                             Jan Krzysztof Ardanowski