Prezentacja “Programu dla Polskiego Ziemniaka”

W dniu 21 maja, w oddziale IHAR-PIB w Boninie odbyło się spotkanie z ministrem rolnictwa Panem Janem Krzysztofem Ardanowskim w sprawie prezentacji “Programu dla Polskiego Ziemniaka”, w którym uczestniczyli:

Podsekretarz Stanu w MRiRW Pan Jan Białkowski, dyrektor IHAR-PIB Pan prof. Henryk Bujak, dyrektor generalny KOWR Pan Grzegorz Pięta, kierownik oddziału IHAR w Boninie Pan dr hab. Włodzimierz Przewodowski, Prezes PMHZ w Strzekęcinie Pani dr Agnieszka Przewodowska, Pani Marta Gabryś – wiceprezes PMHZ, prezes CN Nidzica Pan dr Tomasz Bieńkowski oraz prezes HZ Zamarte dr Piotr Kamiński.

W programie wizyty Pana Ministra było zwiedzanie laboratoriów oddziału naukowego a także prezentacja szybkiego testu do identyfikacji bakterii Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Cms) powodującej bakteriozę pierścieniową ziemniaka.