Jubileusz 20-lecia Spółki "Hodowla Ziemniaka Zamarte" Sp. z o.o

W dniu 20 marca 2020 r. Spółka "Hodowla Ziemniaka Zamarte" Sp. z o.o. obchodziła 20-lecie swojej działalności. Z tej okazji Dyrektor Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - PIB w Radzikowie Prof. dr hab. Henryk Bujak wręczył na ręce Pana  Prezesa Piotra Kamińskiego dyplom z podziękowaniami oraz statuetkę za wniesiony wkład w zakresie wdrażania postępu biologicznego poprzez hodowlę nowych, wartościowych odmian ziemniaka i sprzedaż najwyższej jakości materiału sadzeniakowego.

podziękowania IHAR - PIB Radzików