„Kupuj świadomie – Produkt polski”

Spółka Hodowla Ziemniak Zamarte wspiera ogólnopolską kampanię informacyjną, pt. „Kupuj świadomie – Produkt polski”. Inicjatorem przedsięwzięcia są Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wspólnie z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa, przy udziale Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin.

Wybieranie polskich produktów żywnościowych to wsparcie dla polskich rolników i przedsiębiorców. Komunikujemy wspólnie naszym rodakom „Twój wybór ma znaczenie”.