Dzień Pola w HZZ

W dniu 2 września spotkaliśmy się na tzw. Dniu Pola organizowanym przez Hodowlę Ziemniaka Zamarte. Celem imprezy było przedstawienie oferty hodowlano-nasiennej spółki. Na przygotowanych poletkach demonstracyjnych zaprezentowanych zostało 35 odmian oraz rodów hodowlanych. Goście mieli nie tylko okazję poznać charakterystykę każdej z nich, ale również zebrać próbkę bulw, by sprawdzić walory kulinarne. Okazało się to sporą atrakcją.

Dla licznie zgromadzonych uczestników (około 70 osób) interesujące wystąpienie przygotował dr Wojciech Nowacki z Oddziału Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Jadwisinie, który przedstawił informację o aktualnej skali produkcji ziemniaka w Polsce i świecie oraz perspektywicznych kierunkach uprawy.

Współorganizatorem spotkania była firma Bayer, której przedstawiciel scharakteryzował najnowsze rozwiązania w dziedzinie chemicznej ochrony roślin, nie tylko ziemniaka.

Dzień Otwarty był bardzo dobrą okazją nie tylko do prezentacji nowości odmianowych, ale także wymiany doświadczeń i informacji wśród zgromadzonych osób.